THÔNG BÁO

Thời gian vừa qua hệ thống dữ liệu website gặp sự cố nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc truy cập website. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành bảo trì và phục hồi lại dữ liệu. Dự kiến trước ngày 20/08/2015 sẽ hoàn thành. Xin chân thành cảm ơn .